Ja til nyt LO
- fagforeningen skal tilbage til medlemmerne


Poul Erik Skov Christensen fra 3F blæser til debat for en drastisk ændring af LO- fagbevægelsen. Hans dramatiske forslag om at samle alle forbund i et forbund er godt, visionært og det er på høje tid det bliver en realitet

Fag - og branchesamarbejdet skal samtidig bestå indenfor rammerne af fællesskabet. Eksempelvis er malersvendenes fortrinlige samarbejde og fællesskab med Københavns Malerlaug og Danske Malermestre et stort aktiv for vores branche. Og det skal bevares, beskyttes og udbygges. Det samme er formentlig tilfældet i andre fag – og brancheområder.

Men det forhindrer ikke, at der snarest bliver taget de nødvendige skridt til en gennemgribende omorganisering af LO- fagbevægelsen efter den skitse, som 3F her lægger frem.

Jeg (og formentlig også mange andre tilhængere af den såkaldte organising model) mener, at den foreslåede dramatiske ændring af form må følges at en tilsvarende dramatisk ændring af indhold. Fagforeningerne skal simpelthen tilbage til medlemmerne. Frem for at være passive modtagere af en række serviceydelser, skal medlemmerne fremover være aktive deltagere i fagforeningernes organisering.

Den fagforeningsmodel der har været den typiske måde at arbejde på – kaldet servicemodellen - har haft som mål, at udvikle et maximalt antal servicetilbud til medlemmerne. Resultatet har været passive og uengagerede medlemmer. Et problem på arbejdspladsen løses ved at én ringer ind til fagforeningen og får en faglig sekretær til at ordne problemet. En organiserende fagforening består af medlemmer, der selv løser problemer på arbejdspladsen. Og som derigennem så at sige selv genopfinder den grundlæggende tanke med at være organiseret i en fagforening.

Erfaringer fra USA og England viser, at for at nå dertil, skal fagforeningernes og forbundenes ressourceanvendelse ændres dramatisk. Medlemshververe og en stor del af de faglige sekretærer der nu er beskæftiget med service, skal afløses af organisere der målrettet kan mappe (analysere), strukturere kampagner og spotte de faktiske ledere blandt arbejderne på arbejdspladserne.

Byggefagenes Samvirke i København har inviteret til dialog i Byggefagenes Hus d. 8.oktober om bl.a. disse udviklingsmuligheder og om behovet for handling her og nu. 3F’s indspark i debatten er forfriskende. Jeg håber, at andre også tager debatten op i en konkret og fremadrettet form.

Bo Rosschou
Formand for Malernes fagforening Storkøbenhavn